• دکتر منصور سماواتی
 • کارشناس حقوق ثبتی و ملکی
 • 11
 • 15
 • 19
 • 09123113790
 • رزومه
 • Google Scholar
 • وب سایت

مقالات در کنفرانس های دکتر منصور سماواتی

 • عنوان مقاله
 • نویسندگان
 • کنفرانس
 • تاریخ کنفرانس
 • ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد چیت
 • منصور سماواتی
 • پس از انقلاب اسلامی و بلا مالک ماندنی برخی از املاک مجلس انقلاب اسلام با تصویب ماده ۱۴۷ سعی در تایین تکلیف املاک تصرفی را نمود
 • 2021-10-22 20:30:00
 • ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد چیت
 • منصور سماواتی
 • پس از انقلاب اسلامی و بلا مالک ماندنی برخی از املاک مجلس انقلاب اسلام با تصویب ماده ۱۴۷ سعی در تایین تکلیف املاک تصرفی را نمود
 • 2021-10-22 20:30:00
 • 0000-00-00 00:00:00
 • 0000-00-00 00:00:00
Template Design:Dima Group