• مجتبی مشکانی
 • دکتری تخصصی شهرسازی-استادیار گروه شهرسازی و معماری
 • 49
 • 48
 • 19
 • 09155713340
 • رزومه
 • Google Scholar
 • وب سایت

مقالات در کنفرانس های مجتبی مشکانی

 • عنوان مقاله
 • نویسندگان
 • کنفرانس
 • تاریخ کنفرانس
 • ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد چیت
 • منصور سماواتی
 • پس از انقلاب اسلامی و بلا مالک ماندنی برخی از املاک مجلس انقلاب اسلام با تصویب ماده ۱۴۷ سعی در تایین تکلیف املاک تصرفی را نمود
 • 2021-10-22 20:30:00
 • ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد چیت
 • منصور سماواتی
 • پس از انقلاب اسلامی و بلا مالک ماندنی برخی از املاک مجلس انقلاب اسلام با تصویب ماده ۱۴۷ سعی در تایین تکلیف املاک تصرفی را نمود
 • 2021-10-22 20:30:00
 • 0000-00-00 00:00:00
 • 0000-00-00 00:00:00
Template Design:Dima Group