• عهدیه آقامحمدی
 • پژوهشگر، مدرس، Editorial Board مجلات بین المللی، عضو هیات اجرایی و علمی همایشها،کنفرانسها و...
 • 12
 • 12
 • 12
 • [email protected]
 • 09127457551
 • رزومه
 • Google Scholar
 • وب سایت

پایان نامه های عهدیه آقامحمدی

 • عنوان
 • نام نویسنده (دانشجو)
 • مقطع تحصیلی
 • سمت استاد در پایان‌نامه
 • محل دفاع
 • تاریخ دفاع
Template Design:Dima Group