• مجتبی مشکانی
 • دکتری تخصصی شهرسازی-استادیار گروه شهرسازی و معماری
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی شهرسازی
 • فوق لیسانس
 • 09155713340
 • رزومه
 • Google Scholar
 • وب سایت

مجتبی مشکانی

سوابق تحصیلی
 • مقطع تحصیلی
 • سال اخذ مدرک
 • رشته و گرایش تحصیلی
 • دانشگاه
 • کارشناسی
 • 1390
 • شهرسازی
 • جامی اصفهان
 • کارشناسی ارشد
 • 1393
 • شهرسازی
 • جامی اصفهان
 • دکترای تخصصی
 • 1398
 • شهرسازی
 • جامی اصفهان
 • کارشناسی
 • 1390
 • شهرسازی
 • جامی اصفهان
 • دکترای تخصصی
 • 1398
 • شهرسازی
 • جامی اصفهان
اطلاعات استخدامی
 • محل خدمت
 • عنوان سمت
 • نوع استخدام
 • نوع همکاری
 • پایه
Template Design:Dima Group